Správci památek

V prosinci 2017 došlo ke znovuspuštění programu Správců drobných památek pod patronátem Hnutí Brontosaurus Jeseníky v rámci nově založené Rady pramenů. Rada pramenů byla vytvořena městem Jeseník jako pracovní skupina zabývající se fenoménem lázeňských pramenů spojených s Priessnitzovou léčbou v blízkém okolí města. Součástí Rady jsou majitelé většiny drobných památek (město Jeseník, Priessnitzovy léčebné lázně, Lesy ČR, Arcibiskupské lesy a statky Olomouc), dále pak zástupci odborné veřejnosti, jako např. zástupci Vodovodů a kanalizací Jesenicka, Vlastivědného muzea Jesenicka, Státního okresního archivu Jeseník, atd. Z historického pohledu Rada navazuje na práci Lázeňské komise (Curcommision Gräfenberg) a Okrašlovacího spolku (Verschönungverein Freiwaldau), které v okolí do roku 1938 aktivně působily.

Kdo jsou správcové?

Jsou to lidé, kteří si sami, nebo se svojí rodinou, partou, vezmou některou drobnou památku do své péče a zaváží se o ni starat (alespoň 3 - 4x do roka): čistit ji, opravovat, sekat trávu, hlásit závažnější závady majiteli. Mohou zanechat u svého pramene hezký hrnek na pití. Ideální je, pokud mají správcové svoji památku skutečně rádi. Hnutí Brontosaurus Jeseníky zajišťuje organizační a právní stránku věci, správcům se snaží pomoci metodicky a pořádá jejich setkání 1x do roka (seznamovací, kulturní i vzdělávací).

Jak se stát správcem?

Vybrat si můžeme z desítek pramenů a jiných památek, které se nachází v Jeseníku a jeho okolí. Pokud máte zájem se stát správcem, napište nám na spravce.pamatek@mujes.cz (nebo tel.: 603 231 624 - Tomáš Hradil, předseda Hnutí Brontosaurus Jeseníky). Domluvíme se s Vámi, zda Vámi vybraná památka ještě správce nemá, případně Vám poradíme, které památky jsou volné, a některou Vám doporučíme. V současné době takto funguje přes 20 správců.

Správci pramenů

Poděkování

Obnova Polského pramene dobrovolníky

Děkujeme všem, kteří se dosud o drobné památky starali a starají a kteří tím pomáhají naše památky udržovat krásné nejen pro nás, ale i budoucí generace.